Financieele Dagblad (katern Morgen) | Interview met de Indiase professor Saradindu Bhaduri over ‘frugal innovations’, innovatie voor en door de armsten. Bhaduri is voor twee jaar (2015-2017) aangesteld op de Prins Claus Leerstoel voor Ontwikkelingsvraagstukken, aan het Institute of Social Studies in Den Haag.

‘Grassroots-innovators’, mensen die met minimale innovaties, bedacht aan de keukentafel (de ‘shopfloor’) een compleet nieuw product of dienst bedenken. De walnootpelmachine, eetbaar bestek of de kleikoelkast leveren eerder een oplossing voor een probleem op, dan meteen economisch rendement. Bhaduri onderzoekt de betekenis en het gebruik van deze ‘frugal innovations’ en pleit ervoor dat beleidsmakers en bedrijfsleven deze kleine vernieuwers betrekken bij hun eigen plannen en productontwikkeling.

Lees hier tegen betaling het hele interview.