Advocaat Jelle Klaas klaagde samen met maatschappelijke organisaties en burgers de Koninklijke Marechaussee aan om het etnisch profileren te stoppen.

Urgenda en de zaak tegen Shell laten zien dat strategisch procederen werkt. Hoewel Klaas deze rechtszaak verloor, kondigde de Koninklijke Marechaussee toch aan te stoppen met etnisch profileren. Voor Klaas is dat niet genoeg. ‘We maken het vonnis stapje voor stapje kapot.’ 

Het is een zaak die in de lente van 2021 op grote maatschappelijke en mediabelangstelling kan rekenen. Amnesty, RADAR, Controle Alt Delete, twee gedupeerde burgers en advocaat Jelle Klaas dagen de Koninklijke Marechaussee voor de rechtbank. Ze willen maatregelen tegen etnisch profileren. Maar ze vangen bot bij de rechter. Die oordeelt in juni dat de controles waarbij iemand op basis van zijn of haar huidskleur bijvoorbeeld op Schiphol uit de rij wordt gepikt, gaan over het vaststellen van iemands verblijfsstatus. ‘Nationaliteit kan daarbij een belangrijke rol spelen en etniciteit kán een objectieve aanwijzing zijn voor iemands vermeende nationaliteit. Etniciteit is nooit de enige indicator en de selectiebeslissingen moeten uitlegbaar zijn. Steekproefsgewijs controleren of juist helemaal geen selecties maken en iedereen controleren biedt geen redelijk alternatief’,
aldus de rechter.

Het hele interview verscheen in maandblad Wordt Vervolgd van Amnesty. Lees hier