Auteur van de publieksversies (NL/Eng) van het onderzoeksrapport over de moderne slavernij, kinderarbeid en lage lonen in India’s granietgroeven.

Het onderzoeksrapport The Dark Sites of Granite – modern slavery, child labour and unsafe work in Indian granite quarries toont aan dat onder meer moderne slavernij, lage lonen, gevaarlijke en ongezonde werkomstandigheden veelvuldig voorkomen in Zuid-Indiase granietgroeves. In een aantal groeves is ook kinderarbeid aangetroffen. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Landelijke India Werkgroep en Stop Kinderarbeid. Ik schreef de publieksversie van dit rapport (ENG).

Vind hier het hele rapport.