Het Financieele Dagblad, voorpagina en binnenverhaal | Verpaupering agrarisch vastgoed wordt een groot probleem. Gemeenten bezorgd over leegstand boerengebouwen, sloopkosten en bureaucratie rond herbestemming belemmeren nieuwe dynamiek.

Nederland wordt de komende jaren geconfronteerd met een explosieve toename van leegstaande agrarische ondernemingen. Door de aanhoudende afname van het boerenbedrijf, schaalvergroting en modernisering kan de leegstand van agrarisch vastgoed volgens onderzoeken in omvang weleens groter worden dan die onder kantoren en winkels.

‘Er komen steeds meer agrarische lokaties op de markt van boeren die al jaren geleden gestopt zijn’, zegt Marcel de Rooij van de vastgoedtak van de agrarische belangenvereniging ZLTO. ‘Dat zijn ­opknaplokaties waar nauwelijks markt voor is. Soms zit er zelfs nog een restschuld op.’

Uit onderzoek van het Wageningse kennisinstituut Alterra blijkt dat agrarische leegstand in 2030 kan oplopen tot 32 mln m². In vijf gemeenten in Zuidoost-Brabant telden onderzoekers van Beeckk Adviseurs voor Ruimtelijke Ordening 616 leegstaande agrarische lokaties.

Het hele artikel is hier tegen betaling te lezen. 

Lees ook ‘Klaar voor de sloop of een tweede leven als ‘kraamkamer?’