De Volkskrant | Afgaande op het cliché is hacken – computers kunstjes laten doen – een typisch stedelijke bezigheid. Maar op het platteland kan het ook te pas komen, leerden hackers dit weekend.

‘Hij heeft nog net niet aan elke koe een smartphone hangen’, grapt Kishan Chamman van het Amsterdamse softwarebedrijf Eli5. Chamman is verrast over de hoge mate van automatisering van de boerderij van Jan Dirk van Mourik. Zojuist heeft de melkveehouder uit het Friese Winsum een groep hobbyhackers in de Jaarbeurs verteld hoe hij zijn 200 koeien met melk- en voerrobots bedient en ze met zijn smartphone in de gaten houdt. ‘We weten meer over onze koeien dan over onszelf’, legt hij uit. ‘Maar kunnen we die data nog slimmer gebruiken om op tijd een afwijking bij een koe te vinden?’

De meeste aanwezige hackers – veelal jonge app-ontwikkelaars – hebben in hun leven nauwelijks een boerderij van binnen gezien. Toch mogen ze dit weekend bij de Cow Hackathon, onderdeel van het jaarlijkse evenement Bright Day, hun hersens kraken op de datanoden van de melkveehouder.

We weten meer over onze koeien dan over onszelf. 

Zo’n tien teams hebben zich op initiatief van de Nederlandse Zuivelorganisatie en de Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) verzameld in een tent met kunstgras en nepkoeien. ‘Data zijn data’, zegt Chamman, die medische informatiekunde heeft gestudeerd en meestal voor de zorgsector ‘hackt’. ‘Het is kunst om in korte tijd iets nuttigs te ontwikkelen.’

Lees hier de hele repo in de Volkskrant.