Vice Versa | Nadat ze dertien jaar de kar bij Both ENDS heeft getrokken, hoopt Daniëlle Hirsch ‘het buitenland’ nu via de Tweede Kamer op de agenda te zetten – en vooral erop te hóuden. ‘De overheid moet een veel sterkere opdracht krijgen vanuit de politiek.’

Als directeur van Both ENDS heeft ze feitelijk de weg geplaveid voor een Kamerlidmaatschap. Na dertien jaar lobbyen voor ‘het buitenland’ is het nu echt tijd voor verandering, vindt ze. De ‘koudwatervrees’ voor de politiek is weg – en ze is nieuwsgierig. Nu nog verkozen worden. Ze staat op plaats zestien op de lijst van GroenLinks.

Vier jaar geleden werd Daniëlle Hirsch (52) ook al gevraagd om kandidaat te worden, maar dat was nog niet het juiste moment, vertelt ze met afhaalkoffie op een bankje op het Marie Heinekenplein in de Amsterdamse Pijp. Muts op, want het is nog fris. ‘Mijn zoon ging net naar de middelbare school en Both ENDS was nog niet af.’ Ze was druk met netwerken, maar daarna is het wel gaan borrelen, de politiek.

En haar geduld is een beetje op: ‘Met een goede analyse en gelijk hebben als ngo kom je er niet. De politiek is nodig om verandering teweeg te brengen en we willen geen Rutte IV.’ Bovendien moet het buitenland weer op de Haagse agenda. ‘Het is gewoon geen thema meer. Den Haag is ontzettend naar binnen gekeerd, terwijl een derde van onze economie op het buitenland leunt.’

Handel, klimaat en mensenrechten zijn taaie onderwerpen, zegt Hirsch: ‘En over die zaken zijn de meningen verdeeld. Je moet ze niet alleen agenderen, maar continu blijven volgen: de ministers aan hun jas trekken, hun voorstellen beoordelen, ze omzetten in moties. Het vergt engelengeduld en Kamerleden die dat belangrijk vinden. Dat is wat organisaties als Both ENDS nodig hebben.’

Hóe drijven we handel?

Dan gaat het niet om de Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, zegt Hirsch, ‘maar om bijvoorbeeld de commissies Financiën, Landbouw en Economische Zaken en Klimaat: daar is nog relatief weinig aandacht voor buitenlandbeleid, terwijl er juist heel veel beleid wordt ontwikkeld en steun wordt gegeven aan sectoren die handel drijven over onze grenzen heen’.

(…)

Lees hier het interview met Danielle Hirsch in Vice Versa