Universiteit Nijmegen / NCDO | Als junior onderzoeker ontwikkelde ik de ‘Wereldspiegel’, het handboek ‘duurzaamheid’ voor gemeenten

De Wereldspiegel is een instrument om op gemeentelijk niveau actie en samenwerking op het gebied van duurzaamheid te stimuleren, dialoog op gang te brengen en lokale initiatieven en de mensen daarachter in beeld te brengen. De Wereldspiegel is een initiatief van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO), en werd op 2 oktober 2003 gelanceerd op de conferentie ‘Van Lokale Duurzaamheidspiegel naar Wereldspiegel’.

Ik deed het onderzoek en schreef het handboek, in opdracht van het Centre for International Development Issues Nijmegen (CIDIN) en het Universitair Centrum voor Milieuvraagstukken (UCM), COS Nederland en NCDO.