Het Financieele Dagblad | In 2015 komt een eind aan dertig jaar melkquotering. Is de boer klaar voor de vrije melkmarkt?

Veel Nederlandse melkveehouders kijken reikhalzend uit naar de afschaffing van de Europese melkquota eind maart 2015. De maatregel, die dertig jaar lang met productiequota de melkprijs heeft gereguleerd, jaagt melkveehouders op kosten en is door de groeiende ­wereldzuivelvraag achterhaald, zeggen agrarische belangenorganisaties. Kees Romijn, voorzitter van de LTO-vakgroep Melkveehouderij: ‘De EU heeft jarenlang de prijs bepaald. Dat heeft ons in slaap gesust’. Maar de wereldmarkt is grillig. Critici vrezen forse prijsschommelingen en de Russische handelsboycot duidt op de instabiele politiek van belangrijke groeimarkten. Nederland is een wereldwijd gelauwerde zuivelkoning, maar onze exportgerichtheid, schaalvergroting, hoge kostprijs en monocultuur op melk maken de sector ook kwetsbaar.

Het hele artikel is hier op de website van het Financieele Dagblad tegen betaling te lezen.