Financieele Dagblad | Ondernemers moeten hun uitvindingen beschermen, maar de ‘onnozelste dingen worden vastgelegd. Het patentsysteem is ‘doorgeslagen’ en dan is er ook nog de ‘patenttrol’. Denk goed na voor je eraan begint, is het advies.

De helft van de Nieuwe Kampioenen, de bedrijven die het FD tot veelbelovende vernieuwers heeft uitgeroepen, heeft patenten en daarvoor mensen in dienst. Want de ‘patentmolen’ vraagt veel tijd en energie, maandelijks doorploegen van nieuwe patenten, om te bezien of je geen inbreuk maakt of anderen dat doen. Een ‘doorgeslagen systeem’ zeggen velen, dat innovatie remt en zijn doel voorbij streeft. Een uniform Europees octrooi is in aantocht, maakt dat maakt bedrijven wel weer kwetsbaar voor de ‘patenttrol’, een Amerikaans fenomeen dat misbruik maakt van vage patenten voor eigen gewin.    

Dit verhaal is onderdeel van de serie De Nieuwe Kampioenen van het FD, een reeks portretten van veelbelovende vernieuwende bedrijven in Nederland. 

Lees hier het hele verhaal bij het FD (tegen betaling).